Инсектициди

Инсектицидите са химически препарати от групата на пестицидите за унищожаване на насекомите – вредители, техните яйца и ларви. Те се използват и за борба с битовите неприятели. Тяхното поразяващо действие настъпва, след като насекомото се храни от третираната, вече отровна част на растението. Системните инсектициди бързо се абсорбират от растенията и затова тяхната ефективност почти не зависи от валежите. Някои инсектициди предизвикват запушване на дихателните пътища на насекомото, като по този начин то се задушава и умира. Непрекъснатото действие на инсектицидите се прилага за борба с различните видове насекоми – вредители едновременно. А селективно тези химически препарати се използват само срещу определен вид вредител.

Тализма ЕК

Новият инсектицид срещу складови вредители

Цитрин макс

Нов пиретроиден инсектицид за борба с голям брой неприятели

Суперсект екстра

Пиретроиден инсектицид със силно изразено инициално действие

Нуреле Д

Широкоспектърен инсектицид за контрол на основните неприятели

Базамид Г

Тотален препарат за обеззаразяване на почвата

Суми-Алфа

Високо пречистен моноизомерен пиретроиден инсектицид

Димилин

Поради своята селективност и безвредност за околната среда Димилин се прилага масово в горските насаждения, овощарство, гъбарството, а също така и в борбата срещу комари и мухи.

Адмирал

Адмирал 10ЕК е инсектицид, съдържащ пирипроксифен, действащ като ювенилния хормон, който играе важна роля в цикъла на метаморфоза на насекомите.

Сумицидин 5 ЕК

Сумицидин 5 ЕК е широкоспектърен синтетичен пиретроид с бърз (нок даун) ефект, дълго последействие, устойчив на пряка слънчева светлина.