Фунгициди

Фунгицидите са химически вещества за борба с гъбичните болести по растенията и защита на растенията от причинителите на тези болести. Съвременните фунгициди се класифицират според три основни принципа: в зависимост характера на въздействието на патогените, предназначение и използване, химическото естество. По характера на въздействие на патогените фунгицидите се делят на защитни и терапевтични. По предназначение и приложение се разделят – за използване по време на вегетация на растенията; за използване в периода на покой на растенията; за третиране на семената; за третиране на почвата. По химическо естество различаваме: неорганични – на основа на мед, сяра, желязо, манган и органични.

Фолдър 80 ВГ

Фунгицид с контактно предпазно действие

Димикс 500

Фунгицид с локално системно действие

Проксанил 450 СК

Нов фунгицид за контрол на мана по картофи

Силит 40 СК

Локално-системен фунгицид за защита на овощни култури

Проплант 722 СЛ

Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие

Витавакс

Витавакс стимулира ранния растеж на кълновете

Ранкона 15 МЕ

Ранкона 15 МЕ е контактен и системен обеззаразител за семена с иновативна формулация, съдържаща ипконазол.

Базамид Г

Тотален препарат за обеззаразяване на почвата

Анкор

Анкор е универсален препарат за обеззаразяване на семена, който дава отлична защита срещу болестите и осигурява ранен старт за вашите семена.

Домарк

Домарк 10ЕК е системен фунгицид с предпазни и лечебни свойства за борба с брашнестите мани по селскостопанските култури.

Каптан 50 ВП

Контактен фунгицид с предпазно действие